HELSENORGE

2019 Comparison of time curves from dynamic 18F-fluciclovine positron emission tomography and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for primary prostate carcinomas

Tulipan A J, Vlatkovic L, Malinen E, Brennhovd B, Hole K H, Lie A K, Bull Ragnum H, Revheim M/E, Seierstad T
Phys and Imag in Rad Oncology Volume 7, July 2018, Pages 51-57

Bildedannende teknikker som MR og PET er nyttige i utredning og behandling av pasienter med prostatakreft, og det er viktig å utrede hvilke teknikker som gir lik eller utfyllende informasjon. I denne studien sammenliknet vi konsentrasjons- og aktivitetskurver til dynamisk FACBC-PET og kontrastforsterket MR. Vi inkluderte 22 pasienter med intermediær- eller høyriskosykdom som skulle opereres for prostatakreft med robotassistert prostatektomi. Tids- og konsentrasjonskurver fra FACBC-PET og kontrastforsterket MR ble sammenliknet visuelt og kvantitativt ved hjelp av korrelasjonsanalyser.

Vi fant at tids- og konsentrasjonskurvene fra MR og PET hadde like egenskaper initialt etter injeksjon av de respektive kontrastmidlene, men etter 60 sekunder skilte kurvene seg. Vi observerte at kontrastmiddelet ved PET-undersøkelsen akkumulerte i det ekstravaskulære rom, mens kontrastmiddelet ved MR-undersøkelsen ble vasket ut. Dette bereder grunnen for ytterligere studier rundt nytten av FACBC-PET i denne pasientgruppen.

Harald Bull Ragnum

Doi: https://doi.org/10.1016/j.phro.2018.09.003

Fant du det du lette etter?