HELSENORGE

2019 Education is a private matter: Clinical midwives' experiences of being part-time master's students in midwifery

Dahl B, Røseth I, Lyberg A, Bongaardt R,Sommerseth E
Nurse Educ Pract. 2019 Jul 9;39:32-36

​I 2014 ble en deltids mastergrad i jordmorfag tilbudt ved et norsk universitet, noe som blant annet førte til at kliniske jordmødre meldte sin interesse for å få ‘oppgradert’ sin vanlige jordmorutdanning til en mastergrad. I denne studien undersøkte vi kliniske jordmødres erfaringer med å ta en samlingsbasert deltids mastergrad i jordmorfag, og vi var spesielt interessert i hvordan valget om å delta på studiet ble møtt på jordmødrenes arbeidssted.

Vi utførte en kvalitativ studie hvor vi rekrutterte 47 jordmødre fra to deltidsprogram i 2016 og 2017. Jordmødrene var ansatt ved ulike sykehus og kommuner i Norge, og de hadde varierende alder og yrkeserfaring. Fem fokusgruppeintervjuer ble gjennomført på slutten av studiet. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering, en metode for tverrgående analyse av kvalitative data. Tre temaer fremkom av analysen. Det første omhandlet jordmødrenes erfaringer med å få ny kunnskap som kunne hjelpe dem til å utvikle eget fag. I det neste temaet beskrev de hvordan de opplevde at det å ta en master i jordmorfag ble ansett som en privatsak på arbeidsstedet, og de fortalte at støtte fra arbeidsgiver for å gjennomføre studiet var avhengig av arbeidsgivers syn på behovet for utdanningen.

Studien viser at kunnskapen kliniske jordmødre får når de gjennomfører en mastergrad i jordmorfag kan bidra til å styrke klinisk praksis, men avhenger av at arbeidsgiver og ledelse tilrettelegger for utdanning og implementering av ny kunnskap.

Idun Røseth

Link PubMed

DOI: 10.1016/j.nepr.2019.07.002

 

Fant du det du lette etter?