HELSENORGE

2019 Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screening

Randel KR, Botteri E, Romstad KMK, Frigstad SO, Bretthauer M, Hoff G, de Lange T, Holme Ø
Gastroenterology. 2019 Jan 25. pii: S0016-5085(19)30103-9

Det er vedtatt å starte med et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft i Norge i løpet av 2019. Det skal screenes for usynlig blod i avføringen ved hjelp av en immunokjemisk test som bare gir utslag på eget blod, dvs. ikke på for eksempel inntak av blodig biff.

Bruk av blodfortynningsmidler er forventet å gi mer utslag på disse testene. Slike midler brukes stadig mer – i 2016 ble de brukt av 5% av nordmenn i alderen 65-69 år og 12% i aldersgruppen 75-79 år. I tillegg kommer forbruket av Aspirin som også har blodfortynnende effekt.

Denne studien er basert på innleverte avføringsprøver fra 4908 personer i det pågående forprosjektetet til et nasjonalt screeningprogram. 1008 brukte Aspirin, 147 warfarin (marevan), 212 brukte DOAC (ny gruppe av blodfortynningsmidler som skal være jevngod med Marevan) og 3541 brukte ingen blodfortynning. Studien viste at det i forhold til å oppdage kreft og polypper med høy risiko for kreftutvikling var flere «falske positive» prøvesvar i gruppen som brukte Aspirin eller DOAC. Deltakere i screeningprogram bør informeres om denne økte risikoen for falske positive prøver hvis de bruker disse typene av blodfortynning.

Geir Hoff
Link PubMed​

Fant du det du lette etter?