HELSENORGE
Effectiveness of digital feedback on patient experience and 30-day complications after screening colonoscopy

2019 Elektronisk tilbakemelding fra pasienter etter koloskopi. En randomisert studie i Polen

Bugajski M, Wieszczy P,  Pisera M, Rupinski M, Hoff G, Huppertz-Hauss G, Regula J, Bretthauer M, Kaminski M F
Endosc Int Open 2019; 07(04): E537-E544

​Det er viktig å få tilbakemeldinger fra pasientene på hvordan forskjellige helsetilbud oppleves. Det er en god måte å følge utviklingen i et stadig mer presset helsevesen – helt i tråd med målsettingen «pasienten i sentrum».

I dette prosjektet har mage-/tarm-spesialister i Polen tatt utgangspunkt i erfaringene fra det norske kvalitetsregisteret Gastronet som drives fra Sykehuset i Skien. Gastronet har spesiell fokus på pasienttilbakemeldinger etter koloskopiundersøkelser (undersøkelse av tykktarmen med en svært bøyelig «kikkert»). 1260 deltakere i det polske screeningprogrammet mot tarmkreft ble bedt om å svare på et skjema med spørsmål om hvordan de opplevde koloskopiundersøkelsen. De polske forskerne ønsket å finne ut om svarprosenten kunne bedres hvis pasientene selv fikk velge mellom å bruke et vanlig papirbasert svarskjema eller elektronisk svar (via mobiltelefon eller internett). Det viste seg at de fleste foretrakk papir og det var ingen forskjell i svarprosent ved valgfrihet sammenlignet med gruppen som bare fikk tilbudt papirskjema. Men - blant pasienter under 60 år var det, som forventet, en høyere svarprosent i gruppen som kunne velge elektroniske svar (61%) mot 55% i papirskjemagruppen.

Geir Hoff

Link PubMed

DOI: 10.1055/a-0830-4648

 

Fant du det du lette etter?