HELSENORGE
Hyperchloremic metabolic acidosis in the kidney transplant patient

2019 En vanlig syre-/base-forstyrrelse etter nyretransplantasjon som det er viktig å påvise tidlig og behandle

Avila-Poletti D, De Azevedo L, Iommi C, Heldal K, Musso CG
Postgrad Med. 2019 Apr;131(3):171-175

​En av nyrenes viktigste oppgaver er å sørge for riktig syre-/base-balanse for at alle de kjemiske prosessene i kroppen skal fungere optimalt. Ved nyresvikt hoper det seg opp for mye syre.

En av disse «syreoverskuddstilstandene» kalles hyperkloremisk metabolsk acidose. Dessverre er ikke denne tilstanden alltid rettet opp med en nyretransplantasjon. Den kan også oppstå som en komplikasjon til nyretransplantasjonen, særlig i en forbigående form første halvår etter transplantasjon, men den kan også vedvare og gå ut over både nyrefunksjonen, muskulatur og bidra til benskjørhet. Forbigående eller permanent acidose kan ramme 10-50% av nyretransplanterte.

I denne oversiktsartikkelen gjennomgås mekanismer, diagnostikk og behandling av hyperkloremisk metabolsk acidose hos pasienter som har gjennomgått nyretransplantasjon. Artikkelen inneholder ikke egne forskningsresultater, men oppsummerer det som tidligere er beskrevet i litteraturen om emnet.

Kristian Heldal

Link PubMed

Doi: 10.1080/00325481.2019.1592360


Fant du det du lette etter?