HELSENORGE
Bokkapittel

2019 Encyclopedia of evolutionary psychological science[Chapter 757-1] Modern Technology (E.G., IVF

Hanevik H I
Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_757-1

​Som alle andre arter er mennesket underlagt mekanismene i evolusjonen. Moderne evolusjonsteori tilsier at systematiske endringer i seleksjonspress vil føre til endringer i genotypen og fenotypen hos en art. Bokkapittelet gir en kortfattet innføring i hvordan assistert befruktning systematisk endrer seleksjonspress innenfor ulike steg i reproduksjonsprosessen hos mennesket.

Siden assistert befruktning påvirker noen av de mest utslagsgivende operasjoner i reproduksjonen, som for eksempel hvilket egg hvilken sædcelle som får lov til å møtes, argumenterer teksten i kapitelet for at det er sannsynlig at assistert befruktning påvirker menneskets evolusjon. 

Hans Ivar Hanevik

Link

Fant du det du lette etter?