HELSENORGE

2019 Environmental monitoring with focus on emissions using IoT platform for mobile alert

Halvorsen H-P, Grytten O A, veel Svendsen M, Mylvaganam K
Proceedings of the EAEEIE

Det er økt bevissthet om luftforurensning og forurensningsrelatert sykdom i samfunn rundt om i verden. Med utbredt bruk av smarte håndholdte enheter er det lett å varsle personer om de rådende miljøparameterne i området de oppholder seg. Spesielt vil personer være opptatt av varsling som forårsaker ubehag eller sykdom for enkelte personer.

NILU overvåker NOx, PM (Particle Matter), CO2 og O3 etc. i forskjellige byer i Norge. Artikkelen beskriver et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Sykehuset Telemark, Porsgrunn kommune og SINTEF Tel-Tek for å utvikle en nettside og app som løpende bruker NILU sine målinger sammen med værdata fra www.yr.no til å varsle lokale nivåer. Prosjektet ble startet i lys av at regionen har en rekke prosessindustrier og noen sjeldne hendelser av gasslekkasje og luftforurensningsnivåer som av og til overskrider grenser fastsatt av myndighetene.

De grunnleggende detaljene for parameterne som overvåkes, databasen som brukes og mobilappen er beskrevet i artikkelen. Arbeidet er basert på en rekke problembaserte læringsoppgaver (PBL) og mange bachelor- og masterprosjekter ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Martin veel Svendsen

DOI: http://dx.doi.org/10.1109/EAEEIE.2018.8534197

Fant du det du lette etter?