HELSENORGE
Falls in hospital: a case-control study

2019 Fall i sykehus

De Groot C, Al-Fattal A, Sandven I
Scand J Caring Sci. 2019 Jul 11

​At pasienter faller under et sykehusopphold forekommer regelmessig. I 2017 utgjorde fall 13,7 % av alle uønskede hendelser rapportert fra norske sykehus. Et fall kan få uønskede konsekvenser som økt behov for hjelp, skader og noen ganger død som følge av skaden. For å kunne forebygge flere fall trenger vi mer kunnskap om hvorfor pasienter faller under et sykehusopphold. I denne studien har vi derfor sett nærmere på årsaken til at pasienten falt mens de var innlagt.

Dårlig balanse var den faktoren som i høyest grad førte til at pasientene falt. Blant de som falt ble 95 % vurdert til å ha dårlig balanse sammenlignet med 47 % av de som ikke falt. Sannsynlighet for å falle økter med alderen. Vi fant at denne sannsynligheten økte med 50% for hvert tiende år. Medikamenter kan også føre til økt fare for fall. Dette gjelder særlig de medikamentene som påvirker hjernen og kan føre til sløvhet eller svimmelhet. Sovemedisin var den medisinen som oftest ble gitt til de pasienten som falt.

Cathrine de Groot

Link PubMed

doi: 10.1111/scs.12733

 

Fant du det du lette etter?