HELSENORGE

2019 Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection

Juul FE, Garborg K, Bretthauer M, Skudal H, Øines MN, Wiig H, Rose Ø, Seip B, Lamont JT, Midtvedt T, Valeur J, Kalager M, Holme Ø, Helsingen L, Løberg M, Adami HO
The New Engl journ of med. 2018 Jun 28;378(26):2535-2536

​Infeksjonsavdelingen ved sykehuset Telemark samarbeidet med forskere fra forskningsgruppen «Klinisk Effektforskning» ved Universitetet i Oslo, 6 andre norske sykehus og forskere i USA om den første multisenterstudien i verden som sammenlignet effekten av mikrobiota transplantasjon med effekten av standard antibiotikabehandling på pasienter med førstegangsinfeksjon med Clostridium Difficile (C Diff).

Pasientene ble tilfeldig fordelt til en av de to behandlingene like etter at infeksjonen var påvist. 7 av 9 pasienter i mikrobiota-gruppen ble friske, sammenlignet med 5 av 11 i antibiotika-gruppen. Studien indikerer at alle pasienter med C Diff-infeksjon kan behandles med tarmbakterier istedenfor antibiotika. Det er mange ulemper med antibiotikabehandling; bivirkninger, vedvarende ubalanse i tarmen, og ikke minst utvikling av antibiotikaresistens.

Denne pilotstudien kan være begynnelsen på en alternativ behandlingsstrategi til fordel for antibiotika. Gruppen planlegger en større fase 3 studie for å bekrefte funnene.

Hilde Kristin Skudal

Link PubMed

Doi: 10.1056/NEJMc1803103


Fant du det du lette etter?