HELSENORGE
Thyroidectomy Versus Medical Management for Euthyroid Patients With Hashimoto Disease and Persisting Symptoms: A Randomized Trial

2019 Fjerning av skjoldbruskkjertelen ved komplisert Hashimoto's sykdom. En randomisert studie

Guldvog I, Reitsma LC, Johnsen L, Lauzike A, Gibbs C, Carlsen E, Lende TH, Narvestad JK, Omdal R, Kvaløy JT, Hoff G, Bernklev T, Søiland H
Ann Intern Med. 2019 Mar 12

Hashimoto's sykdom er vår hyppigste autoimmunsykdom. Det er en kronisk betennelse av skjoldbruskkjertelen som til slutt fører til at kjertelen ikke produserer nok stoffskiftehormon (tyroksin) og dette må gis som tabletter. Mange av pasientene har symptomer som ikke gir seg trass i erstatning med tyroksin – tretthet, verking i ledd og muskler, tørre øyne og munn. Årsaken til disse «restsymptomene» er ukjent og det finnes ingen behandling. En hypotese går ut på at restsymptomene også er et utslag av autoimmunitet, dvs. at «kroppens soldater» ikke bare angriper skjoldbruskkjertelen, men også andre organer som slimhinner, ledd og muskler. En kan tenke seg at skjoldbruskkjertelen holder liv i antistoffproduksjonen og at fjerning av kjertelen kanskje kan «roe ned» immunforsvaret og fjerne restsymptomene.

Dette er verdens første randomiserte studie som har testet ut nytten av å fjerne skjoldbruskkjertelen ved Hashimoto's sykdom for å lindre de nevnte «restsymptomene». I løpet av 18 måneders oppfølging ble endringer i livskvalitet og «fatigue» (ekstrem trettbarhet) målt med de validerte spørreskjemaene SF-36 og «Fatigue Questionnaire». De som ble operert viste betydelig bedring mens kontrollgruppen viste ingen endring i løpet av 18 måneder. Blodverdiene for anti-TPO (antithyroid peroxidase) falt også dramatisk i gruppen som ble operert.

Dette er den første av flere pågående studier fra denne forskningsgruppen. Funnene er svært lovende, men det er foreløpig for tidlig å si at kirurgisk behandling bør bli et standardtilbud for alle pasienter med Hashimoto's sykdom og «restsymptomer».

Ivar Guldvog

Link PubMed

DOI: 10.7326/M18-0284

Fant du det du lette etter?