HELSENORGE
QT prolongation predicts short-term mortality independent of comorbidity

2019 Forlengelse av QT-intervallet på EKG viktig med tanke på risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

Gibbs C, Thalamus J, Kristoffersen D T, veel Svendsen M, Holla Ø L, Heldal K, Haugaa K H, Hysing J
Europace. 2019 Apr 8. pii: euz058

​Denne studien tar utgangspunkt i ca. 225.000 EKG-registreringer fra ca. 63.000 pasienter ved Sykehuset Telemark i perioden 2007-2014. 980 pasienter med forlenget intervall mellom Q- og T-bølgene på EKG ble identifisert og sammenlignet med matchende kontroller uten forlenget QT-tid. Risikoen for død innen 30 dager var 12% i gruppen med forlenget QT-tid mot 6% i kontrollgruppen – uavhengig av sykelighet målt med Charltons co-morbiditetsindeks.

Funnene kan tyde på at blant 100 pasienter som legges inn på norske sykehus, vil 2-3 ha forlenget QT-intervall. Det er viktig å oppdage disse fordi det kan gjøres tiltak for å redusere QT-intervall (for eksempel justere medikasjon og eventuell ubalanse i elektrolytter i blodet).

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1093/europace/euz058

Fant du det du lette etter?