2019 Forstørrede lymfeknuter og utslett hos en mann fra et middelhavsland

Enlarged lymph nodes plus rash in a man of Mediterranean origin

Sarjomaa M, Majak B, Ludolph T, Løberg M
Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Mar 22;139(6)

Kaposis sarkom er assosiert med humant herpesvirus 8 og er en sjelden forekommende kreftform I Norge.
Vi beskriver en kasuistikk(sykehistorie)om en langtrukken og utfordrende diagnostikk hos en HIV negativ mann.

Konklusjon: Kasuistikken(sykehistorien) beskriver et langtrukkent og utfordrende diagnostisk arbeid som til slutt endte med at pasienten ble diagnostisert med Kaposis sarkom.

Kaposis sarkom er en sjelden forekommende kreftform i Norge. De fleste tilfeller forekommer hos middelaldrende menn fra middelhavslandene og hos pasienter med aids. Siden tilstanden er sjelden, og fordi både klinikk og histopatologiske funn er uspesifikke, kan diagnostikken være krevende.

Marjut Sarjomaa

Link PubMed

Doi: 10.4045/tidsskr.18.0514

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.