HELSENORGE
MethodQualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis, 2nd Edition

2019 Hiking the Phenomenological Psychological

Bokkapittel
Bongaardt, R., Baklien, B. & Røseth, I
John Wiley & Sons, Inc. pp. 109-112. ISBN: 978-1-119-45202-7

I dette bokkapittelet redegjør vi for vår anvendelsen av fenomenologisk psykologisk metode i studien av fenomenet  “gå på tur i skogen som en familie”. Etter å ha situert forfatterne i kontekst til studien, gir vi en kort historisk redegjørelse for den fenomenologiske metoden og hvordan den springer ut fra, men også skiller seg fra filosofisk fenomenologi.

Vi beskriver hvordan metoden inntil nå har blitt brukt på intervjudata av individer, og hvordan denne studien kan representere en metodisk videreutvikling. Vi tilbyr leseren et innblikk i hvordan de metodiske stegene i feltobservasjon og data analyse ble anvendt, og utfordringen som lå i å forholde seg til individer som en del av en helhet, nemlig familien.

Nytteverdi: Bokkapittelet har nytteverdi for forskere da den gir et verdifull innblikk i ny anvendelse av den deskriptive fenomenologiske metoden på feltstudier og intervjuer av hele familier.

Idun Røseth

Link

Fant du det du lette etter?