HELSENORGE
Tumour-infiltrating cytotoxic T lymphocytes in somatotroph pituitary neuroendocrine tumours

2019 Kan immunokjemisk undersøkelse av svulstvev ved akromegali bidra til mer persontilpasset bahandling?

Iacovazzo D, Chiloiro S, Carlsen E, Bianchi A, Giampietro A, Tartaglione T, Bima C, Bracaccia ME, Lugli F, Lauretti L, Anile C, Gessi M, Colosimo C, Rindi G Pontecorvi A, Korbonits M, De Marinis L
Endocrine 2019

Akromegali (kjempevekst) er en sjelden sykdom som skyldes overproduksjon av veksthormon fra hypofysen (en liten kjertel i hjernen). Overproduksjonen kommer fra en svulst (som oftest godartet) i hypofysen og behandlingen er først og fremst operasjon. Av og til kan svulsten spre seg lokalt i nærområdet. Disse svulstene reagerer ofte ikke på medikamentell behandling med såkalte somatostatin-analoger (SSA).

I denne studien er svulstvev fra hypofyseoperasjoner fra flere år tilbake hentet fram for å se om det var noen karakteristika ved svulstvevet som kunne ha sagt noe om prognosen. Hypofysesvulster fra 64 pasienter operert i perioden 2000-2014 ble undersøkt med immunokjemisk farging av snitt fra svulstvevet.

Resultatene tyder på at mye av en spesiell type lymfeceller (CD+ lymfocytter) i svulstvevet kan bety bedre prognose enn for dem som har lite av CD-positive lymfocytter. De med mye CD+ lymfocytter reagerte også bedre på SSA-behandling. Dette kan ha betydning for valg av behandling og den kliniske oppfølgingen etter operasjon for akromegali.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1007/s12020-019-02145-y

 

Fant du det du lette etter?