HELSENORGE
Polyp detection rates as quality indicator in clinical versus screening colonoscopy

2019 Krav til påvisning av polypper (en kvalitetsvariabel ved koloskopi) bør ikke være forskjellig ved screening- og rutinekoloskopi

Hoff G, Botteri E, Høie O, Garborg K, Wiig H, Huppertz-Hauss G, Moritz V, Bretthauer M, Holme Ø
Endosc Int Open. 2019 Feb;7(2):E195-E202

​Koloskopi er undersøkelse av tykktarmen med en bøyelig, tynn slange som har et kamera i tuppen. Det utføres ca. 100.000 koloskopier i Norge hvert år og tallet øker. Polypper i tarmen gir sjelden symptomer, men noen få av disse utvekstene kan utvikle seg til tarmkreft i løpet av noen år. Skopører er de som utfører koloskopiene – vanligvis leger. Det er vist at de som undersøkes av skopører som oppdager og fjerner mange polypper, de har mindre risiko for å få tarmkreft senere enn hvis en er undersøkt av skopør med lavere deteksjonsrate for polypper. Andel koloskopier med påvisning av polypper er derfor brukt som kvalitetsmål på utførelsen av koloskopier.

Mye av erfaringene med standardsetting av polypp deteksjonsrate er basert på funn fra screeningprosjekter og deltakere i screening er ganske annerledes enn pasienter som blir undersøkt pga plager. Allikevel er standardene fra screening brukt i vanlig klinisk undersøkelse av pasienter. Det er all grunn til å spørre seg om det er riktig å ta en slik snarvei i standardsettingen.

I denne studien sammenlignes resultatene for koloskopi av screeningdeltakere og pasienter i rutine klinikk når undersøkelsene av begge grupper er utført av de samme skopørene. Funnene tyder på at samme standard for polyppdeteksjon kan brukes i begge settinger, men med en del forbehold.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?