HELSENORGE
Lifestyle, appearance satisfaction and depressive symptoms in 13-16 years old Norwegian adolescents - A cross-sectional study

2019 Livsstil, kroppslig selvbilde og symptomer på depresjon blant 13-16 år gamle norske ungdommer

Hestetun I, Svendsen MV, Oellingrath IM
Nord J Psychiatry. 2019 Aug 16:1-8

Denne tverrsnittsstudien ser på sammenhenger mellom livsstil, kroppslig selvbilde og depressive symptomer hos ungdom. Studien er gjennomført i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

Den er basert på data fra Ung i Telemark, en skoleundersøkelse gjennomført i 2015 hvor 4379  ungdomsskoleelever fra Telemark deltok som del av en landsomfattende undersøkelse i regi av Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Ungdommene fylte ut et spørreskjema der de ga opplysninger om livsstil (skjermtid, kosthold, fysisk aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og cannabis), kroppslig selvbilde og depressive symptomer, samt foresattes utdanning og inntekt.

Vi fant en sammenheng mellom antall ufordelaktige livsstilsfaktorer og symptomer på depresjon hos begge kjønn. Denne sammenhengen var sterkest hos guttene. Mye tid foran skjerm (TV, PC, osv…) var den enkeltfaktoren som var sterkest knyttet til depressive symptomer, også uavhengig av de andre livsstilsfaktorene. Negativt kroppslig selvbilde samvarierte også med depressive symptomer. Selv om flere jenter rapporterte negativt kroppslig selvbilde og depressive symptomer, var sammenhengen mellom de to variablene sterkest blant guttene.  Sammenhengene blei funnet uavhengig av foreldrenes utdanning og inntekt.   

Resultatene understreker betydningen av å inkludere både en vurdering av livsstil og kroppslig selvbilde når man jobber med forebygging og behandling av depressive symptomer både hos gutter og jenter.

Martin veel Svendsen

Link PubMed

Doi: 10.1080/08039488.2019.1653964

Fant du det du lette etter?