HELSENORGE
Lifestyle and work ability in a general working population in Norway: a cross-sectional study

2019 Livsstil og selvopplevd arbeidsevne i en arbeidende generell befolkning i Norge: en tverrsnitt studie

Oellingrath IM, De Bortoli MM, Svendsen MV, Fell AKM
BMJ Open. 2019 Apr 3;9(4):e026215

Som i mange deler av Europa, er Norges befolkningen og arbeidsstyrke aldrende. Dette har bidratt til økt fokus på helsefremmende tiltak for å øke arbeidsevne og arbeidsdeltagelse. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom nedsatt arbeidsevne og sykefravær og/eller tidlig pensjon. 
Telemarkstudien er en longitudinell befolkningsstudie av telemarkinger som var mellom 16 og 50 år i 2013. Utvalget for denne delstudien er de i alderen 18-50 år som har vært i arbeid i løpet av det siste året (n= 10, 355).

Vi tok utgangspunkt i fire livsstilsfaktorer (kosthold, fysisk aktivitet, kroppsmasseindeks, og røyking) som indikatorer for en sunn livsstil i tråd med de norske retningslinjene. Hovedformålet med denne delen av Telemarkstudien var å se om det er en sammenheng mellom livsstil, enkeltvis og samlet i indeks, og nedsatt selvopplevd arbeidsevne (work ability score).

Vi fant at personer som har et usunt kosthold, var inaktive, led av fedme eller var tidligere eller nåværende røykere hadde en større sannsynlighet for nedsatt selvopplevd arbeidsevne enn de som hadde at kosthold nær anbefalingene, var fysisk aktive, var normalvektige og ikke røykende.
Videre fant vi at flere samtidige risikofaktorer knyttet til livsstil, gitt ved en høy livsstil risk score, gav kumulativt redusert arbeidsevne, som kan tyde på at jo flere livsstilsrelaterte risikofaktorer en har jo større sannsynlighet for nedsatt selvopplevd arbeidsevne. Funnene er viktige med tanke på planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeid og utarbeidelse av tiltak knyttet til arbeidsevne, arbeidsdeltagelse og reduksjon av sykefravær.

Martin veel Svendsen

Link PubMed

DOI: 10.1136/bmjopen-2018-026215

Fant du det du lette etter?