2019 Luftveisplager ved å bo og oppholde seg nær trafikkert vei

Self-reported traffic-related air pollution and respiratory symptoms among adults in an area with modest levels of traffic

Hegseth MN, Oftedal BM, Höper AC, Aminoff AL, Thomassen MR, Svendsen MV, Fell AKM
PLoS One. 2019 Dec 12;14(12):e0226221

Dette arbeidet er en del av den pågående, omfattende Telemarksstudien på luftveisplager.  Det er vist at Telemark ligger høyt i statistikken for forbruk av astmamedisin og rapporterte luftveisplager. Bolig nær trafikkert vei har fordeler (sannsynligvis busstopp i nærheten) og ulemper (støy, luftforurensing).

I en spørreundersøkelse om luftveisplager, ble det også spurt om nærhet til trafikkert vei (boligforhold, utetid ved trafikkert vei). Ca. 16.000 personer (33%) besvarte spørreskjemaene.

Resultatene viste en sammenheng mellom luftveisplager og moderat til mye trafikk utenfor sovevinduet og tid bruk til fots eller på sykkel, sparkesykkel e. l.  langs trafikkert vei – også etter at resultatene ble korrigert for bl.a. røykevaner. Resultatene er overraskende da slike sammenhenger ikke tidligere er vist i områder med mer moderat trafikk slik som i Telemark. Datagrunnlaget er basert på selvrapportering og oppfølgingsstudier er nødvendig for å bekrefte resultatene

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1371/journal.pone.0226221

Fant du det du lette etter?