HELSENORGE
Self-reported traffic-related air pollution and respiratory symptoms among adults in an area with modest levels of traffic

2019 Luftveisplager ved å bo og oppholde seg nær trafikkert vei

Hegseth MN, Oftedal BM, Höper AC, Aminoff AL, Thomassen MR, Svendsen MV, Fell AKM
PLoS One. 2019 Dec 12;14(12):e0226221

Dette arbeidet er en del av den pågående, omfattende Telemarksstudien på luftveisplager.  Det er vist at Telemark ligger høyt i statistikken for forbruk av astmamedisin og rapporterte luftveisplager. Bolig nær trafikkert vei har fordeler (sannsynligvis busstopp i nærheten) og ulemper (støy, luftforurensing).

I en spørreundersøkelse om luftveisplager, ble det også spurt om nærhet til trafikkert vei (boligforhold, utetid ved trafikkert vei). Ca. 16.000 personer (33%) besvarte spørreskjemaene.

Resultatene viste en sammenheng mellom luftveisplager og moderat til mye trafikk utenfor sovevinduet og tid bruk til fots eller på sykkel, sparkesykkel e. l.  langs trafikkert vei – også etter at resultatene ble korrigert for bl.a. røykevaner. Resultatene er overraskende da slike sammenhenger ikke tidligere er vist i områder med mer moderat trafikk slik som i Telemark. Datagrunnlaget er basert på selvrapportering og oppfølgingsstudier er nødvendig for å bekrefte resultatene

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1371/journal.pone.0226221

 

Fant du det du lette etter?