HELSENORGE
Mast cell involvement in human cervical ripening

2019 Mastceller hjelper til å gjøre livmorhalsen moden

Norström A, Vukas Radulovic N, Bullarbo M, Ekerhovd E
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Jul;238:157-163

​En forutsetning for at en abort eller fødsel skal være vellykket, er at livmorhalsen er moden. En moden livmorhals har blant annet en myk konsistens. Hvordan livmorhalsen blir moden, er bare delvis klarlagt. Mastceller er celler som inneholder forskjellige stoffer. Når mastcellene er aktive, skiller de ut ulike stoffer for å fremme biologiske prosesser.

Målet med studien var å undersøke om mastceller er involvert i å gjøre livmorhalsen moden. For å finne ut dette tok vi vevsprøver fra livmorhals hos kvinner som hadde pågående spontanabort, kirurgisk abort hvor det var gitt medisiner på forhånd for å gjøre livmorhalsen moden, planlagt keisersnitt ved termin og kvinner som ikke var gravide.

Ved hjelp av lysmikroskopi og elektronmikroskopi av vevsprøvene undersøkte vi antallet mastceller og aktiviteten til mastcellene, det vil si om de skilte ut stoffer eller ikke.

Vi fant at det var flest mastceller hos kvinner med moden livmorhals ved termin. Dessuten var det mange mastceller etter medikamentell modning av livmorhalsen. Minst mastceller var det hos kvinner med umoden livmorhals. De mest aktive mastcellene, det vil si mastceller som skilte ut biologiske stoffer som kunne påvirke modningen av livmorhalsen, fant vi i de samme pasientgruppene der det var flest mastceller.

Funnene våre taler for at antallet mastceller øker og at mastcellene er spesielt aktive i situasjoner der det skjer en modning av livmorhalsen.

Erling Ekerhovd

Link PubMed

DOI: 10.1016/j.ejogrb.2019.05.010

Fant du det du lette etter?