HELSENORGE
Neurodegenerative Interplay of Cardiovascular Autonomic Dysregulation and the Retina in Early Multiple Sclerosis

2019 Nevrodegenerativt samspill mellom kardiovaskulær autonom dysregulering og retina i tidlig multippel sklerose

de Rodez Benavent SA, Nygaard GO, Nilsen KB, Etholm L, Sowa P, Wendel-Haga M, Harbo HF, Drolsum L, Laeng B, Kerty E Celius EG
Front Neurol. 2019 May 15;10:507

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som kjennetegnes av betennelse og tap av nervevev i sentralnervesystemet. Personer med MS har ofte symptomer som tyder på svikt i den delen av nervesystemet som ikke styres av viljen (det autonome nervesystemet), for eksempel reguleringen av antall hjerteslag per minutt.

Målet med studien var å undersøke forekomsten av symptomer fra det autonome nervesystemet og tap av nervevev i øyebunnen (retina) hos personer med nylig påvist MS (n=43) og friske kontroller (n=44). For å undersøke dette ble det benyttet ortostatisk provokasjonstest, pupillometri, evaluering av nevrodegenerasjon i retina hos pasienter uten gjennomgått synsnervebetennelse ved bruk av optical coherence tomography (OCT), samt standardiserte spørreskjemaer om fatigue (ekstrem trettbarhet) og autonome symptomer.

Det ble avdekket autonome symptomer og høy grad av fatigue hos halvparten av personene med MS. Videre ble det funnet en signifikant forskjell i tykkelsen av laget med ganglieceller i retina undersøkt med OCT mellom personer med MS uten gjennomgått synsnervebetennelse og friske kontroller. Dette cellelaget var tynnest hos dem som hadde hatt sykdommen lengst. Tre av personene med MS oppfylte kriteriene for postural ortostatisk takykardi syndrom (POTS).     

Denne studien viser at tap av nervevev i retina forekommer tidlig i forløpet av MS selv om pasientene ikke har merket noe galt med synet. I denne gruppen av pasienter med nylig påvist MS ble det også påvist høy forekomst av fatigue og autonome symptomer.

Marte Wendel Haga

Link PubMed

DOI: 10.3389/fneur.2019.00507

 

 

Fant du det du lette etter?