HELSENORGE
Detection of Candidatus Neoehrlichia mikurensis in Norway up to the northern limit of Ixodes ricinus distribution using a novel real time PCR test targeting the groEL gene.

2019 Ny laboratorietest for å finne utbredelsen av Neoehrlichia mikurensis-bakterien i skogflått i Norge

Jenkins A, Raasok C, Pedersen BN, Jensen K, Andreassen Å, Soleng A, Edgar K, Lindstedt HH, Kjelland V, Stuen S, Hvidsten D, Kristiansen BE
BMC Microbiol. 2019 Aug 28;19(1):199

 

Neoehrlichia mikurensis er en nylig oppdaget sykdomsfremkallende bakterie som smitter via flåttbitt. Den er vanlig hos skogsflåtten, Ixodes ricinus i hele Europa, men vi har begrenset kunnskap om utbredelsen av denne bakterien i Norge - hvor skogsflåtten forøvrig har sin nordligste utbredelse. I denne studien har vi utviklet en sanntids PCR test for å påvise N. mikurensis og undersøke bakteriens utbredelse hos flått i Norge. Vi fant at N. mikurensis er svært utbredt - fra svenskegrensen og helt opp til polarsirkelen - men andelen av flått som er smittebærende varierer avhengig av område; 16% på Langøya i Telemark og ved Hillevåg nær Kristiansand men nærmest null i Rogaland og Hordaland. Gjennomsnittet var 6,5%, som gjør den til Norges nest vanligste flått-bårne bakterie etter Borrelia afzelii.

Bare et tilfelle av Neoehrlichia-sykdom er hittil beskrevet i Norge (i 2017), men man mistenker et stort mørketall. Det er først og fremst personer med redusert immunforsvar som er utsatt for sykdom grunnet N. mikurensis. Symptomene kan være moderat feber og muskelsmerter og sykdommen kan behandles med antibiotika – dog ikke med penicillin.

Andrew Jenkins og Kristine Jensen

Link PubMed

Doi: 10.1186/s12866-019-1502-y

 

Fant du det du lette etter?