HELSENORGE
A simple clinical assessment of breast animation deformity following direct-to-implant breast reconstruction

2019 Ny skåringsmetode for vurdering av «jumping breast» etter brystrekonstruksjon

Dyrberg DL, Gunnarsson GL, Bille C, Sørensen JA, Thomsen JB
Arch Plast Surg. 2019 Nov;46(6):535-543

Etter operasjon for brystkreft kommer det ofte et behov for rekonstruksjon av brystet – ofte ved å legge inn et implantat enten innenfor eller utenpå brystmuskulaturen. Begge metoder har fordeler og ulemper. Bryst med implantatet lagt utenpå brystmuskulaturen gir mindre uønsket bevegelse av brystet enn implantater som er dekket av muskulaturen. «Jumping breast» er en beskrivende betegnelse på uttalt grad av «uønsket bevegelse» av brystet etter kirurgisk rekonstruksjon.

I denne studien ble det prøvd ut en ny metode for å gradere hvordan stramming av brystmuskulaturen påvirker brystets utseende. Graderingen er basert på 1) forskyvning av brystvorten ved muskelstramming, 2) rynkedannelse av den omliggende huden og 3) forskyvning av hele brystet. Graderingsmetoden har fått navnet NSE – Nipple, Surrounding skin, Entire breast) - den er lett å utføre og gir reproduserbare resultater. Et utvalg av pasienter med tidligere operasjon med implantat under muskulaturen (18 pasienter) og utenpå muskulaturen (19 pasienter) ble gradert med NSE-metoden. Som ventet hadde pasientene med implantat utenpå brystmuskulaturen mye lavere (gunstigere) NSE-skår enn den andre gruppen.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.5999/aps.2019.00493


Fant du det du lette etter?