HELSENORGE
Kidney Transplant in Elderly

2019 - Nyretransplantasjon som førstevalg ved behandling av nyresvikt også for eldre pasienter

Del av bok: Petraglia l, Heldal K
Springer nature 189-200

​Nyretransplantasjon ansees å være det beste behandlingstilbudet for pasienter med kronisk nyresvikt – forutsatt at helsen ellers er slik at de tåler det. Eldre blir stadig sprekere, men alder fører unektelig med seg helseplager som kan bli et problem også ved nyretransplantasjon. I dette bokkapittelet gjennomgås den dokumentasjonen som finnes om hvordan det går med eldre som får nyretransplantasjon  - både med tanke på overlevelse og helserelatert livskvalitet. En gjennomgår også hvilke immundempende medikamenter som benyttes. Det er ikke utarbeidet egne oppskrifter for slik behandling for eldre pasienter. Eldre pasienter har mindre aktivt immunforsvar enn yngre og de har derfor lavere risiko for at den nye nyren skal bli avstøtt og ikke fungere. Til tross for dette er det vist at hvis det blir en avstøtningsreaksjon, så blir den ofte langt mer alvorlig hos eldre med oftere tap av transplantatet eller død. Det anbefales derfor at man ikke rutinemessig reduserer den immundempende behandlingen til eldre med mindre de får alvorlige tegn på at den immundempende behandlingen er for sterk.

Kapittelet konkluderer med at nyretransplantasjon bør vurderes som førstevalg også til eldre pasienter med alvorlig nyresvikt forutsatt at det er tilgjengelige organer og ikke påvises noen medisinske kontraindikasjoner.

Kristian Heldal

10.1007/978-3-030-18711-8_13

Fant du det du lette etter?