HELSENORGE
Influence of Obesity on Work Ability, Respiratory Symptoms, and Lung Function in Adults with Asthma

2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, luftveissymptomer og lungefunksjon hos voksne med astma

Klepaker G, Svendsen MV, Hertel JK, Holla ØL, Henneberger PK, Kongerud J, Fell AKM
Respiration. 2019 Aug 28:1-9

​Både astma og fedme er svært vanlige sykdommer og forekomsten av dem øker globalt. Tidligere studier har vist at pasienter med astma og overvekt er vesentlig mer plaget av sin astma, men det er i liten grad tidligere undersøkt hvilke symptomer de har og om arbeidsevnen er redusert. I denne studien har vi brukt data fra Telemarkstudien for å undersøke forekomst av luftveissymptomer, arbeidsevne og lungefunksjon hos personer med astma. Totalt 626 personer med astma møtte til en undersøkelse og ble delt i tre grupper avhengig av kroppsmasseindeks (KMI).

Studien viste at personer med astma og KMI over 30 kg/m2 sammenliknet med normalvektige personer med astma ikke har høyere forekomst av noe spesifikt luftveissymptom, men samlet har mer symptomer, høyere forbruk av astmamedisiner og en dårligere kontrollert astma. Personer med astma og overvekt har også dårligere lungefunksjon. På tross av disse endringene rapporterer likevel personer med astma og fedme ikke å ha dårligere arbeidsevne eller mer sykefravær enn normalvektige personer med astma.

Geir Klepaker

PubMed

Doi: 10.1159/000502154


Fant du det du lette etter?