HELSENORGE
Shoulder-related donor site morbidity after delayed breast reconstruction with pedicled flaps from the back: an open label randomized controlled clinical trial

2019 Plager etter brystrekonstruksjon med rotasjon av vev fra ryggen fram på brystet: Sammenligning av to metoder

Rindom BM, Gunnarsson GL, Lautrup MD, Christensen RD, Tos T, Hölmich LR, Sørensen JA, Thomsen JB
JPRAS 2019 jul

Etter operasjon for brystkreft kan nytt bryst bygges opp igjen, bl.a. ved å rotere vev fra ryggen fram på brystkassen. I denne studien sammenlignes to metoder å gjøre dette på - «thoracodorsal artery perforator (TAP)» -metoden og «latissimus dorsi (LD)»- metoden. Ved loddtrekning ble 25 pasienter tilbudt TAP-metoden og 25 tilbudt LD-metoden. Pasientene ble fulgt opp i ett år. Pasienter med TAP-metoden hadde mindre plager med skuldersmerter og en bedre skulderfunksjon etter ett års oppfølging.
Dette er den første studien som har direkte sammenlignet de to metodene. Selv om TAP- metoden framstår bedre etter et år, trengs det lenger observasjonstid utover bare et år før en eventuelt kan anbefale den ene metoden framfor den andre.

Geir Hoff

PubMed

DOI: 10.1016/j.bjps.2018.04.009

 

Fant du det du lette etter?