HELSENORGE

2019 Predicting post-surgery outcome after kidney transplantation by a comorbidity index

Hausken J, Heldal K, Flaa Johnsen L, Keisæter A V, Fosby B, Line P-D, Haugaa H, Lønning K, Midtvedt K
Trends in Transplantation Volume 12: 1-5

Nyretransplantasjon er ansett å være den beste behandling for pasienter med alvorlig nyresvikt, forutsatt at de tilfredsstiller de etablerte medisinske kriteriene for transplantasjon. Dette gjelder også for eldre pasienter, men det kan være utfordrende å velge de pasientene som har best nytte av transplantasjonen. Det er derfor ønskelig å ha et verktøy som kan bidra  til å finne ut hvem som kan ha best nytte og minst risiko av transplantasjonen. Det er utviklet flere metoder for å beskrive pasientenes totale sykelighet (komorbiditet). Den mest brukte metoden er den såkalte Carlson Comorbidity Index, men i en tidligere studie har vi beskrevet at den ikke er egnet til bruk på de eldste pasientene.

I denne studien ønsket vi derfor å undersøke om en komorbiditetsindeks som var utviklet basert på data fra pasienter med dialysetrengende nyresvikt også var egnet til å forutsi resultater etter nyretransplantasjon i pasienter som var 55 år eller eldre da de ble transplantert. Studien inkluderer alle pasienter som var 55 år eller eldre da de ble transplantert ved Rikshospitalet i perioden 2011-2015. Data fra totalt 639 pasienter ble analysert og resultatene viste at en høy komorbiditetsskår (³ 7) var assosiert med dårligere overlevelse etter transplantasjon og økt risiko for innleggelse på intensivavdeling i løpet av den første tiden etter transplantasjonen.

Konklusjonen er at denne komorbiditetsindeksen kan gi støtte i vurderingen av eldre pasienter om hvem som vil ha økt risiko for et dårlig resultat etter transplantasjon. Indeksen kan derfor tenkes brukt til å finne ut hvilke pasienter som vil ha best nytte av å ikke bli transplantert.

Kristian Heldal

Fant du det du lette etter?