HELSENORGE

2019 Psychometric testing of the Norwegian Diabetes Health Profile (DHP-18) in patients with type 1 diabetes

Jelsness-Jørgensen LP, Jensen Ø, Gibbs C, Bekkhus Moe R, Hofsø D, Bernklev T
BMJ Open Diabetes Res Care. 2018 Dec 6;6(1):e000541

​Spørreskjemaet HDP-18 er utviklet for ca. 20 år siden spesielt for å kartlegge livskvalitet i forhold til det å ha diabetes. Tallet «18» viser til antall spørsmål i spørreskjemaet. Dette er nå oversatt til norsk. I denne studien blir det undersøkt hvordan den oversatt versjonen av HDP-18 fungerer i en undersøkelse blant 288 pasienter med diabetes.

Det ble avdekket svakheter ved HDP-18-skjemaet og en revisjon er anbefalt.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?