HELSENORGE
Parental asthma occurrence, exacerbations and risk of attention-deficit/hyperactivity disorder

2019 Sammenheng mellom ADHD og foreldre med astma

Liu X, Dalsgaard S, Olsen T-M, Li J, Wright RJ, Momen N
Brain Behav Immun. 2019 Aug 30

​Dette er en av mange studier på ADHD fra denne forskningsgruppen basert på uttrekk fra store, danske helseregistre. Denne gangen har gruppen sett på mulig økt risiko for ADHD for barn av foreldre med astma.
Tidligere har tre studier vist sammenheng mellom astma hos mor og økt risiko for ADHD hos hennes barn. Denne studien fra Liu og medarbeidere tok utgangspunkt i alle fødsler i Danmark i perioden 1997-2012 (nesten 1 million fødsler) med koblinger mot flere helseregistre.

Studien viste noe økt risiko for ADHD for barn av foreldre med astma – høyest hvis mor hadde astma (3,8% sammenlignet med 2,8% risiko med mor uten astma). Uansett er altså risikoen liten, men noe høyere ved astma.

Spesielt nyttig med denne studien er at den viser sammenheng mellom ADHD hos barn hvis moren har hatt astmaanfall under svangerskapet. Studien viser også at ADHD risikoen ikke har sammenheng med bruk av astmamedisin under svangerskapet. Et hovedmål for alle gravide med astma er å unngå astmaanfall under svangerskapet. Denne studien styrker gjeldende tilrådninger om å fortsette med trygg astmamedisin gjennom hele svangerskapet.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.bbi.2019.08.198

Fant du det du lette etter?