HELSENORGE
An exploratory study examining the relationship between performance status and systemic inflammation frameworks and cytokine profiles in patients with advanced cancer

2019 - Sammenheng mellom inflammasjon og sykdomsstatus hos pasienter med avansert kreftsykdom

Dolan RD, Laird BJA, Klepstad P, Kaasa S, Horgan PG, Paulsen Ø, MacMillan DC
Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e17019

​I klinisk praksis og i forskning brukes ulike verktøy for å prøve å forutsi livslengde hos pasienter med kreftsykdom. Noen baseres på pasientens funksjonsnivå, mens flere andre inkluderer målinger av inflammasjon – betennelsesreaksjon - basert på blodprøver. CRP er et eksempel på en slik blodprøve. Mye betennelsesreaksjon gir dårligere prognose. I denne studien er 40 pasienter med avansert kreftsykdom undersøkt på sammenheng mellom disse prognostiske verktøyene og kroppens nivå av cytokiner (kjemiske substanser som er viktige i betennelsesprosessen) og andre blodprøver.

Det eneste cytokinet som var assosiert med sykdomsstatus bedømt med tradisjonelle, gode prognoseverktøy, var interleukin-6 (IL-6). Det var sammenheng mellom pasientenes nivå av IL-6 og pasientenes overlevelse. Antall pasienter i denne studien var lavt. Studien støtter videre undersøkelser om målrettet behandling mot IL-6 kan være til nytte for pasienter med avansert kreftsykdom.

Ørnulf Paulsen

Link PubMed

Doi: 10.1097/MD.0000000000017019

Fant du det du lette etter?