HELSENORGE
An exploratory study examining the relationship between performance status and systemic inflammation frameworks and cytokine profiles in patients with advanced cancer

2019 Sammenheng mellom inflammasjon og sykdomsstatus hos pasienter med avansert kreftsykdom

Dolan RD, Laird BJA, Klepstad P, Kaasa S, Horgan PG, Paulsen Ø, MacMillan DC
Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e17019

​I klinisk praksis og i forskning brukes ulike verktøy for å prøve å forutsi livslengde hos pasienter med kreftsykdom. Noen baseres på pasientens funksjonsnivå, mens flere andre inkluderer målinger av inflammasjon – betennelsesreaksjon - basert på blodprøver. CRP er et eksempel på en slik blodprøve. Mye betennelsesreaksjon gir dårligere prognose. I denne studien er 40 pasienter med avansert kreftsykdom undersøkt på sammenheng mellom disse prognostiske verktøyene og kroppens nivå av cytokiner (kjemiske substanser som er viktige i betennelsesprosessen) og andre blodprøver.

Det eneste cytokinet som var assosiert med sykdomsstatus bedømt med tradisjonelle, gode prognoseverktøy, var interleukin-6 (IL-6). Det var sammenheng mellom pasientenes nivå av IL-6 og pasientenes overlevelse. Antall pasienter i denne studien var lavt. Studien støtter videre undersøkelser om målrettet behandling mot IL-6 kan være til nytte for pasienter med avansert kreftsykdom.

Ørnulf Paulsen

Link PubMed

Doi: 10.1097/MD.0000000000017019

Fant du det du lette etter?