HELSENORGE
Association of Psychiatric Comorbidity With the Risk of Premature Death Among Children and Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

2019 Sammenheng mellom psykiatriske tilleggsdiagnoser og for tidlig død hos pasienter med ADHD

Sun S, Kuja-Halkola R, Faraone SV, D’Onofrio BM, Dalsgaard S, Chang Z, Larsson H
JAMA Psychiatry. 2019 Aug 7

Denne studien tar utgangspunkt i alle ca. 2,6 mill. personer født i Sverige i perioden 1983-2009 med oppfølging via diverse nasjonale registre til og med desember 2013. I alt fikk 3,2% av disse diagnosen ADHD i løpet av oppfølgingsperioden. Risikoen for en for tidlig død var vesentlig høyere blant dem med ADHD enn blant personer uten denne diagnosen. Risikoen for unaturlig død grunnet selvmord eller ufrivillig skade var spesielt høy (henholdsvis 8,6 og 3,9 ganger så høy) blant dem som fikk ADHD-diagnosen som voksen og risikoen var særlig høy blant dem som hadde flere psykiatriske tilleggsdiagnoser. De som har omsorg for ADHD-pasienter bør være oppmerksomme på å identifisere disse høyrisikopasientene og på behovet for tett oppfølging.

Geir Hoff

PubMed

DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2019.1944

Fant du det du lette etter?