HELSENORGE
Head to head comparison of two commercial fecal calprotectin kits as predictor of Mayo endoscopic sub-score and mucosal TNF expression in ulcerative colitis

2019 - Sammenligning av to kommersiell prøvesett for måling av betennelse i tarmen

Roll R, Heitmann R, Moe ØK, Carlsen K, Florholmen J
PLoS One. 2019 Dec 2;14(12):e0224895

Calprotectin er et protein som skilles ut i avføring bl.a. ved betennelsessykdommer i tarmen. Det finnes flere kommersielle prøvesett, men disse er ikke standardisert. Det er derfor ikke så greitt å skifte mellom flere typer prøvetakings- og analysesystemer. I denne studien er to kommersielle prøvesett sammenlignet – Calpro fra Calprolab i Norge og Calprest fra Eurospital i Italia.

Resultatene viste god samstemmighet for calprotectinverdier opp til 200mg/kg avføring som er viktigst for å si om det er aktiv betennelse eller ikke. For verdier i området 200-1000 mg/kg lå Calprest ca. 30% lavere i måleverdier enn Calpro. Dette har spesielt betydning i evaluering av bedring og forverring av en aktiv, kronisk betennelsestilstand i tarmen, for eksempel ved ulcerøs kolitt.  Mangelen på standardisering gjør en fortsatt bør holde seg til én av de kommersielle prøvesettene og at hver leverandør må spesifisere cut-off verdier for sitt kommersielle produkt.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1371/journal.pone.0224895

Fant du det du lette etter?