HELSENORGE

2019 Takotsubo syndrom ved Sørlandet sykehus Arendal 2010-16

Gunnes P, Thalamus J, Melichova D, Calic S, Jakobsen OJ, Larsen T, Jortveit J
Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Jan 28;139(2)

​Takotsubo syndrom er en relativ nyoppdaget sykdom som først ble beskrevet i Japan i begynnelsen av 90 tallet. Pasientene presenterer seg oftest med symptomer og EKG forandringer som ved akutt hjerteinfarkt, men koronarkarene er åpne. Årsaken er ukjent, men sykdommen kan føre til hjertesvikt. Postmenopausale kvinner utgjør den store majoritet av pasientene. I artikkelen beskriver vi forekomst og forløp av Takotsubo syndrom i Telemark og Agder for perioden 2010-2016. De viktigste funnene vi gjorde var følgende:
2,3% av pasienter som ble henvist til akutt/subakutt koronarangiografi med mistanke om hjerteinfarkt endte med Takotsubo syndrom som diagnose.

Behandlingskrevende følger av sykdommen oppstod hos 39% og7% døde.
3% fikk tilbakefall av Takotsubo syndrom.
Antall innleggelser med nyoppdaget Takotsubo syndrom økte med ca. 20% årlig i perioden 2010-16. Årsaken til sykdommen er som sagt ukjent og det finnes ingen spesifikk behandling. Når en har kommet igjennom den akutte sykdomsperioden, er det få som får tilbakefall. Det er viktig å være oppmerksom på Takotsubo syndrom spesielt hos eldre kvinner med mistanke om hjerteinfarkt.

Jacob Thalamus

Link PubMed

DOI: 10.4045/tidsskr.18.0399

Fant du det du lette etter?