HELSENORGE
Survival and costs of colorectal cancer treatment and effects of changing treatment strategies: a model approach

2019 Tarmkreft - overlevelse og kostnader ved forskjellige strategivalg

Joranger P, Nesbakken A, Sorbye H, Hoff G, Oshaug A, Aas E
Eur J Health Econ. 2019 Nov 9

I denne studien brukte vi norske data til å modellere nytteverdi og kostnader ved forskjellige behandlingsstrategier for en 70-årig pasient med kreft i tykktarmen eller endetarm (tarmkreft). De beregnede kostnadene omfattet all behandling og eventuell pleie. Kostnadene varierte fra € 26.600 for kreft på et tidlig stadium (stadium I) til €69.900 ved stadium IV. Forventet levetid var 14 år fra diagnose av tarmkreft i stadium I og 1,5 år i stadium IV. Behandling for tarmkreft er anslått å gi 6 års vunnet levetid. Behandlingskostnadene er vurdert å være lave i forhold til helsegevinsten. De største kostnadene er kirurgi (€20.400) og cellegiftbehandling/immunterapi (€10.900).

Hvis en kunne oppnå 5% redusert tilbakefall av kreftsykdommen (for eksempel ved mer omfattende førstegangs operasjon), forventes levetid forlenget med 8,2 måneder og kostnadene redusert med 5,3%. Hvis bevacizumab (svært dyr immunbehandling med begrenset effekt) skulle tas inn som del av standard behandling for visse undergrupper eller for alle, vil totalkostnadene øke med mellom 8% og 29%.

Screening for tarmkreft vil gi påvisning av kreft på tidligere stadium med lavere utgifter og bedre leveutsikter – forutsatt at det ikke blir mye overdiagnostikk, dvs. påvisning av kreft som ellers aldri ville ha gitt plager før vedkommende dør av noe helt annet. Med denne forutsetningen kan screening gi en total kostnadsreduksjon på €7.300 per påvist tilfelle av tarmkreft.

Geir Hoff

Link PubMed

DOI: 10.1007/s10198-019-01130-6

Fant du det du lette etter?