HELSENORGE
Continuous development of colorectal cancer screening programs

2019 Tarmscreeningprogrammer bør få mandat til kontinuerlig og effektiv forbedring og utvikling av screeningtilbudet

Hoff G, Ursin G, Løberg M, de Lange T, Skovlund E, Holme Ø
Acta Oncol. 2019 Apr 3:1-2. doi: 10.1080/0284186X

Selv om screening mot tarmkreft er vist å redusere risikoen for død grunnet tarmkreft og i noen tilfeller også redusere risikoen for å få tarmkreft, så er vi langt unna å ha den ideelle screeningmetoden. Nye metoder og strategier må derfor utvikles videre. EU anbefalte innføring av tarmkreftscreening allerede i 2003 og de fleste vestlige land har innført eller er i ferd med å innføre screeningprogrammer. Det betyr at all utprøving av nye metoder og videreutvikling av screeningtilbud må skje innenfor rammene av slike screeningprogrammer. Det er fordi alle i aktuell screeningalder kalles inn til screeningprogrammene og de vil ikke være tilgjengelige for deltakelse i uavhengige forskningsprosjekter på nye screeningmetoder.

Denne artikkelen er ment som en bevisstgjøring på at etablerte screeningprogrammer må ta et aktivt ansvar for stadig forbedring av programmet og helsemyndigheter må legge til rette for at det kan være mulig. Dette har vist seg å ikke være så lett å få til som en skulle tro.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?