HELSENORGE

2019 The discovery of a LEMD2-associated nuclear envelopathy with early progeroid appearance suggests advanced applications for ai-driven facial phenotyping

Marbach F, Rustad CF, Riess A, Đukić D, Hsieh TC, Jobani , Prescott T, Bevot A, Erger F, Houge G, Redfors M, Altmueller J, Stokowy T, Gilissen C, Kubisch C, Scarano E, Mazzanti L, Fiskerstrand T, Krawitz PM, Lessel D, Netzer C
Am J Hum Genet. 2019 Mar 20

​Artikkelen beskriver to ubeslektete personer med et nytt svært sjeldent medfødt syndrom grunnet identisk feil i LEMD2-genet. Genfeilen fører til avvikende struktur av cellekjernemembranen.

Syndromet tilhører en gruppe tilstander som kalles cellekjerne envelopatier. De alvorligste cellekjerne envelopatiene fører til tidlig aldring og død i ung voksen alder. Både når det gjelder læring og helse ser prognosen ut til å være vesentlig bedre ved LEMD2-assosiert envelopati enn ved flere beslektete syndromer noe som viser viktigheten av en genetisk årsaks diagnose.

Artikkelen viser også hvordan kunstig intelligens kan være til støtte i karkaterisering av nye syndromer.

Trine Prescott

Link PubMed


Fant du det du lette etter?