HELSENORGE

2019 Toeggede tvillinger etter innsetting av ett embryo

Hanevik H-I, Sydtveit A H, Ekerhovd E
Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Mar 19;138(6)

​Den medisinske utviklingen innen assistert befruktning har ført til at det er en stadig lavere andel tvillinger som fødes etter slik behandling. Hovedårsaken til nedgangen er at man i dag i som regel setter tilbake ett embryo i kvinnens livmor der det tidligere var vanlig å sette inn to.

Denne artikkelen presenterer en kasustikk som viser at selv om man følger denne regelen kan man ikke utelukke toeggede tvillinger som resultat.

Hans Ivar Hanevik

Link PubMed


Fant du det du lette etter?