HELSENORGE
Registration bias in a clinical quality register

2019 Underrapportering til registre kan gi feil resultater på behandlingskvaliteten ved sykehus

Hoff G, de Lange T, Bretthauer M, Dahler S, Halvorsen F-A, Huppertz-Hauss G, Høie O, Kjellevold Ø, Moritz V, Sandvei P, Seip B, Holme Ø
Endosc Int Open. 2019 Jan;7(1):E90-E98

​Vi har 54 nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. De fleste drives fra universitetssykehusene. Et av registrene, Gastronet, er opprettet av leger for å sikre og forbedre kvaliteten på en del prosedyrer, bl.a. koloskopi (tykktamsundersøkelse). Sykehuset Telemark har ansvaret for Gastronet – et register hvor Helsedirektoratet har gitt dispensasjon fra krav om samtykke for registrering. Det utføres ca. 100.000 koloskopier hvert år i Norge.

Denne artikkelen viser at det er flere mislykkede koloskopier og det brukes mer smertestillende medisiner ved koloskopier hvor det IKKE foreligger registreringssamtykke fra pasientene. Dette er de vanskeligste koloskopene hvor en forventer størst fare for komplikasjoner. Vi får altså et «feel-good» register som kan gi inntrykk av at alt er såre vel og at det ikke er behov for tiltak for å forbedre kvaliteten.

Andel koloskopier som rapporteres varierer fra 0-100 %. Høy prosent øker sannsynligheten for at de rapporterte tallene gir et sant bilde av kvaliteten ved hvert sykehus. Komplikasjoner er sjelden (ca. 0,2 % alvorlige komplikasjoner ved koloskopi). Som pasient ville jeg styrt unna sykehus med for eksempel 5 % komplikasjoner. Men – hvis alle disse 5 prosentene er blant de koloskopiene som IKKE rapporteres, da er et slikt register kanskje ikke så nyttig for meg som pasient – eller for leger og sykehus til læring og forbedring. Denne artikkelen viser at andelen rapporterte koloskopier med komplikasjoner er høyere blant de sykehusene som har nær 100 % rapportering enn blant dem som rapporterer få av sine koloskopier.

For å ivareta målsettingen med kvalitetsregistre betyr dette at vi bør ha et automatisk uttrekk av data fra sykehusjournalene rett inn i de nasjonale kvalitetsregistrene uten samtykkekrav og uten mulighet for selektiv rapportering.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?