HELSENORGE
B-lymphocyte depletion in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled tria

2019 Verdens første randomiserte studie på bruk av immunmodulerende medisin for pasienter med ME

Fluge Ø, Rekeland IG, Lien K, Thürmer H, Borchgrevink PC, Schäfer C, Sørland K, Aßmus J, Ktoridou-Valen I, Herder, Gotaas ME, Kvammen Ø, Baranowska KA, Bohnen LMLJ, Martinsen SS, Lonar AE
Ann Intern Med. 2019 Apr 2

​Dette er verdens første undersøkelse på mulig nytte av immundempende medisin for pasienter med ME. Fra i alt 5 sykehus i Norge ble 151 pasienter med ME tilbudt deltakelse i undersøkelsen hvor de ble trukket ut ved loddtrekning (randomisering) til intravenøs behandling med antistoffet rituximab eller saltvann (placebo). Pasientene fikk seks behandlinger i løpet av 12 måneder og ble fulgt opp i ytterligere 12 måneder. Pasientene fylte ut skjema hver annen uke gjennom hele studieperioden for egenvurdering av symptomer. I tillegg brukte de et aktivitetsarmbånd til skrittelling og aktivitetsregistrering i en uke før oppstart og etter halvannet år i studien. Kun to pasienter trakk seg fra studien.

Resultatene viste ingen effekt av rituximab – heller ikke i undergrupper av de deltakende pasientene.

Studien viser hvor viktig det er med store, placebo-kontrollerte studier som er dobbelt-blindet (dvs. at deltakere og behandlere ikke får vite om det er gitt aktiv medisin eller «narremedisin» (placebo)). Dette er særlig viktig når effekten som måles er basert på subjektiv vurdering av hvordan man har det.

Hanne Thürmer

Link PubMed

Doi: 10.7326/M18-1451

Fant du det du lette etter?