HELSENORGE
A simplified frailty score predicts survival and can aid treatment intensity decisions in older DLBCL patients.

2021 - Nyutvikling av et “skrøpelighetsskår” for bedre å gjøre de riktige valgene i behandling av eldre pasienter med lymfekreft.

Isaksen KT, Mastroianni MA, Rinde M, Rusten LS, Batzenje DA, Ramslien LF,.. et al..
Blood Adv, 2021


Ved utprøving av nye medikamenter, blir mange pasienter ekskludert p.g.a. at de også har andre sykdommer enn den sykdommen medisinene skal prøves ut for. Eldre har oftere flere sykdommer. Dermed blir f.eks. nye og tøffe cellegiftbehandlinger testet ut på yngre pasienter som vanligvis tåler mer enn eldre. Det skurrer når vi vet at de fleste pasientene som skal ha behandlingen er nettopp eldre.

Den vanligste formen for lymfekreft er såkalt «Diffuse Large B-cell Lymphoma» (DLBCL) og disse pasientene er gjennomsnittlig 70 år ved diagnose. Standard behandling er R-CHOP-kur som inneholder Rituximab, Cyclophosphamide, Doxurubicin, Vincristine og Prednisolon – en tøff behandling som derfor ofte gis i en litt mildere variant til de eldste. 

Denne studien har sett på hvordan det har gått med alle over 70 år som fikk denne lymfom-sykdommen i perioden 2006-2016 – i alt 784 pasienter.  På bakgrunn av dette har forfatterne laget et «skøpelighets-skår» (Frailty score) basert på en halvdel av dette pasientutvalget og testet ut hvor godt et slikt skår kunne ha forutsett forløpet for den andre halvdelen av pasientene.

For de med høyt skrøpelighetsskår (de skrøpeligste) gikk det ikke noe bedre om pasientene hadde fått full R-CHOP-behandling eller et modifisert, lettere regime. De sprekeste hadde en gevinst av å få full R-CHOP-kur, dvs. at de hadde lenger overlevelse enn de som fikk svakere eller ingen kur – helt i tråd med resultatene fra randomiserte studier på yngre pasienter.

Skrøpelighets-skåret som ble utviklet i denne studien er nå gjort tilgjengelig som et støtte-verktøy for bedre å gjøre de riktige behandlingsvalgene i samråd med pasientene.

Geir Hoff

Doi: 10.1182/bloodadvances.2021004777Fant du det du lette etter?