HELSENORGE
Changes in lifestyle and risk of colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

2022 - Endring fra “dårlig” til “god” livsstil (målt med Healthy Lifestyle Index – HLI) reduserte risikoen for tarmkreft med 22%.

Botteri E, Peveri G, Berstad P, Bagnardi V, Chen SLF, Sandanger TM, Hoff G, Dahm CC, Antoniussen CS,..et.al.
Am J Gastroenterology 2022


Denne studien er et resultat av et europeisk samarbeid i prosjektet «European Prospective Investigation into Cancer and nutrition» - også kjent som «EPIC»-studien. Kosthold og andre deler av livsstilen (inkludert røyking og mosjon) ble registret med ca. 6 års mellomrom blant ca. 300.000 personer fra 10 europeiske land. De var i alder 30-70 år ved starten av studien. Data ble komprimert til et en livsstils-skår («Healthy Lifestyle Index - HLI) som varierte fra 0 (dårligst) til 16 (best). 8 år etter siste registreingsrunde hadde 2800 av de 300.000 fått tarmkreft.

De som hadde forbedret sitt HLI-skår med 3 eller mer, hadde 22% redusert risiko for å få tarmkreft de neste 8 årene. De som hadde forverret sitt HLI-skår hadde tilsvarende økt risiko for tarmkreft.

Denne studien tyder på at det selv i voksen alder ikke er for sent å forbedre livsstil for å hente ut en helsegevinst.


Geir Hoff 

Fant du det du lette etter?