HELSENORGE
An efficient strategy for evaluating new non-invasive screening tests for colorectal cancer: the guiding principles.

2023 - Screening for tarmkreft: Retningslinjer for hvordan en kan ivareta behovet for utprøving av nye screeningmetoder innen rimelige tidsrammer.

Bresalier RS, Senore C, Young GP,..et al,..Hoff G,..

Gut. 2023 Jul 18;gutjnl-2023-329701.
Screening for tarmkreft er blitt et helsetilbud i mange land. Bare i USA utføres det ca. 14 millioner screening-koloskopier hvert år. De fleste land bruker testmetoder for å oppdage usynlig blod i avføringen før påvisning av blod fører til koloskopi-undersøkelse av tarmen. I Norge startet utrulling av et nasjonalt screeningprogram i 2022. Målet med slike programmer er å redusere forekomsten av tarmkreft og død grunnet tarmkreft. Det tar i snitt 10-15 år fra en godartet polypp kan påvises og til polyppen eventuelt har utviklet seg til kreft. NB! Svært få av de vanlige polyppene (vortelignende utvekster) i tarmen blir til kreft.

Det utvikles stadig nye, lovende screeningmetoder, men de må etter hvert testes ut som del av et løpende screeningprogram – helst i en randomisert studie hvor «ny test» prøves ut mot «gjeldende standard». Når målet med å redusere forekomst og død av tarmkreft ligger 10-15 år fram i tid, så vil de færreste akseptere å vente så lenge for å få vite om målsettingen er nådd med den nye metoden.

I dette prosjektet har en gruppe av eksperter fra hele verden forsøkt å finne akseptable metoder for å teste ut nye screeningmetoder uten å måtte vente 10-15 år før man kan ta en beslutning om den nye testen er bedre enn gjeldende standard. Artikkelen er ment som en rettledning i hvordan en kan løse problemene ved behov for god utprøving av nye screeningmetoder og samtidig forhindre at beslutningstakere hopper over behovet for forsvarlig utprøving. 

Geir Hoff 


Fant du det du lette etter?