HELSENORGE

2019 Sex Differences in Comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Ottosen C, Larsen JT, Faraone SV, Chen Q, Hartman C, Larsson H, Petersen L, Dalsgaard S
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2019 Apr;58(4):412-422.e3

​Denne studien har tatt utgangspunkt i alle registrerte fødsler I Danmark i perioden 1981-2013 (mer enn 1,6 mill. barn) og kobling til helseregistre for undersøke kjønnsforskjeller i psykiske tilstander mellom gutter og jenter med diagnosen ADHD. Det er kjent fra før at personer med ADHD er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre.

Blant drøyt 1,6 mill personer i denne studien fikk i alt 32.308 diagnosen ADHD i løpet av oppfølgingstiden. Jenter/kvinner med ADHD hadde høyere forekomst enn gutter/menn av en rekke psykiske tilstander. Dette inkluderte personlighetsforstyrrelser, schizofreni, autisme og selvmord.

Dette tyder på at en bør være spesielt oppmerksom på psykiske tilleggsproblemer hos kvinner med ADHD for å forebygge alvorlige følger av dette. Men – forfatterne utelukker ikke at det kan være større fare for å gi gutter en falsk ADHD-diagnose enn jenter og at de forskjellene en finner i denne studien i så fall er mindre enn vist eller til og med at det egentlig ikke er noen kjønnsforskjell.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?