A double-blind randomized pilot trial comparing computerized cognitive exercises to tetris in adolescents with attention-deifcit/hyperactivity disorder

Nord J Psychiatry. 2017 Jun 9:1-9
Bikic A, Christensen TØ, Leckman JF, Bilenberg N, Dalsgaard S

Det er utviklet dataprogrammer som skal bistå i adferdstrening for pasienter med ADHD. I denne randomiserte studien på 18 ungdommer med ADHD i alder 14-17 år ble et slikt dataprogram (Scientific Brain Training (SBT) sammenlignet med Tetris dataspill. Effekt ble målt ved hjelp av validerte skjema med skår for bl.a. konsentrasjon, visuell hukommelse, korttids hukommelse.

Prosjektet varte i 7 uker med bruk av dataprogrammene i 30 min 5 dager i uken. Etter 7 uker var ingen forskjell i skår mellom gruppene, men det var noe bedring innad i hver gruppe i løpet av studieperioden. Felles for begge dataprogrammene var, ikke uventet, at ADHD-ungdommene ble lite engasjert. Studien var svært liten (kun 18 pasienter). Men – den tydet på at det kan være mulig å utvikle dataløsninger med noe nytte for ungdommer med ADHD. Det kan ikke trekkes noen konklusjoner av denne studien i forhold til nytten. Det er behov for mer engasjerende dataløsninger og større studier.  

                                                   G. Hoff

Fant du det du lette etter?