A randomised controlled trial of propofol vs. thiopentone and desflurane for fatigue after laparoscopic cholecystectomy - resyme

Anaesthesia. 2017 Apr 26

T. Nostdahl, O. M. Fredheim, T. Bernklev, S. Doksrod, R. M. Mohus,  J. Raeder

Fatigue beskrives som en vedvarende svakhet/slapphet som kan være fysisk, psykisk eller begge deler. Kronisk fatigue sees ofte i forbindelse med kroniske sykdommer som kreft, eller som en egen tilstand som ved kronisk utmattelsessyndrom (CFS).

Fatigue forekommer imidlertid også ofte etter kirurgiske inngrep (postoperativ fatigue). Ofte har grad av fatigue sammenheng med størrelsen på inngrepet, men det er også andre faktorer som spiller inn.

Postoperativ fatigue kan begrense gjenopptakelse av daglige aktiviteter og arbeid; faktisk i like stor grad som smerter etter en operasjon kan gjøre.

I hvilken grad anestesimidler kan påvirke postoperative fatigue har i liten grad vært undersøkt. De to vanligste anestesimidler (for vedlikehold av søvn) i moderne anestesi er propofol og desflurane. En studie på pasienter som hadde gjennomgått laparoskopisk fjerning av galleblæren ved Ullevål Universitetssykehus viste at propofol ga mer fatigue enn desflurane i løpet av første postoperative uke.

Imidlertid var det noen usikkerheter knyttet til dette funnet. Vi ønsket derfor å undersøke om dette funnet kunne bekreftes.

Vi undersøkte 123 dagkirurgiske pasienter som fikk fjernet galleblæren laparoskopisk. 63 pasienter fikk propofol som sovemiddel, mens 60 pasienter fikk desflurane. Pasientene besvarte fem spørreskjema (før operasjon, dag 1, dag 3, dag 6 og dag 30).

Vi fant ingen forskjell i fatigue mellom de to gruppene. Dette betyr at man kan velge hvilket anestesimiddel man mener vil være best for den enkelte pasient, uten måtte ta hensyn til en evt. ulik påvirkning på fatigue.

 

Torkjell Nøstdahl

Link PubMed

Fant du det du lette etter?