Assessment of Continuous Pain in Newborns admitted to NICUs in 18 European Countries - resymé

Acta Paediatr. 2017 Mar 3

Anand KJ, Eriksson M, Boyle EM, Avila-Alvarez A, Andersen RD, Sarafidis K, Polkki T, Matos C, Lago P, Papadouri T, Attard-Montalto S, Ilmoja ML, Simons S, Tameliene R, van Overmeire B, Berger A m.fl

Denne prospektive kohortstudien var basert på inntil 28 dagers oppfølging av 6648 nyfødte fra 243 nyfødt intensivavdelinger i 18 europeiske land og kartla bruk av smertevurderingsskalaer for pågående smerter, bruk av pustestøtte og bruk av smertestillende og beroligende medikamenter.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Smertevurderingsskala ble brukt for å vurdere pågående smerter hos mindre enn en tredjedel av barna og hos bare 1/10 ble pågående smerter vurdert daglig. Smerter ble hyppigere vurdert hos de minste og sykeste barna og hos dem som fikk smertestillende eller beroligende medikamenter. Pågående smerter ble hyppigere vurdert i avdelinger som hadde retningslinjer for smertebehandling, egne sykepleiere med spesielt ansvar for å fremme smertebehandling og som tok hånd om barn med behov for kirurgi.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien viser behov for økt oppmerksomhet på langvarig og pågående smerter hos nyfødte i både klinisk praksis, forskning og retningslinjer. Til nå har smertevurdering i nyfødtperioden i stor grad forholdt seg til akutt, prosedyrerelatert smerte. Det behøves ytterligere forskning for å avklare hvilke vurderingsmetoder som er best egnet. Overføringsverdi til klinisk arbeid.

 

Randi Dovland Andersen

Link fulltekst

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.