Assessment of Continuous Pain in Newborns admitted to NICUs in 18 European Countries - resymé

Acta Paediatr. 2017 Mar 3

Anand KJ, Eriksson M, Boyle EM, Avila-Alvarez A, Andersen RD, Sarafidis K, Polkki T, Matos C, Lago P, Papadouri T, Attard-Montalto S, Ilmoja ML, Simons S, Tameliene R, van Overmeire B, Berger A m.fl

Denne prospektive kohortstudien var basert på inntil 28 dagers oppfølging av 6648 nyfødte fra 243 nyfødt intensivavdelinger i 18 europeiske land og kartla bruk av smertevurderingsskalaer for pågående smerter, bruk av pustestøtte og bruk av smertestillende og beroligende medikamenter.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Smertevurderingsskala ble brukt for å vurdere pågående smerter hos mindre enn en tredjedel av barna og hos bare 1/10 ble pågående smerter vurdert daglig. Smerter ble hyppigere vurdert hos de minste og sykeste barna og hos dem som fikk smertestillende eller beroligende medikamenter. Pågående smerter ble hyppigere vurdert i avdelinger som hadde retningslinjer for smertebehandling, egne sykepleiere med spesielt ansvar for å fremme smertebehandling og som tok hånd om barn med behov for kirurgi.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien viser behov for økt oppmerksomhet på langvarig og pågående smerter hos nyfødte i både klinisk praksis, forskning og retningslinjer. Til nå har smertevurdering i nyfødtperioden i stor grad forholdt seg til akutt, prosedyrerelatert smerte. Det behøves ytterligere forskning for å avklare hvilke vurderingsmetoder som er best egnet. Overføringsverdi til klinisk arbeid.

 

Randi Dovland Andersen

Link fulltekst

Fant du det du lette etter?