Association of respiratory symptoms and asthma with occupational exposures: findings from a population-based cross-sectional survey in Telemark, Norway - resymé

BMJ Open. 2017 Mar 22;7(3):e014018

Abrahamsen R, Fell AKM, Svendsen MV, Andersson E,Torén K, Henneberger, Kongerud J

Studien undersøkte forekomsten av og mulige årsaker til luftveisplager og astma blant voksne i Telemark. Prevalensen av lege-diagnostisert astma var 11.5 %. Yrkesgrupper med høy risiko for luftveisplager de siste 12 måneder var jordbruk/fiskeindustri og håndverk/handelsnæring. Individuell yrkeseksponering for melstøv var assosiert med økt risiko for piping (OR 3.2) og for å våkne med tungpust (OR 3.5), mens økt risiko for tungpust ble vist ved eksponeringer for diisocyanter (OR 2.9), sveiserrøyk (OR 3.2) og eksos (OR 1.4).

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Økt kunnskap om spesifikke yrker og yrkeseksponeringer med økt risiko for luftveisplager og astma.

Konsekvenser og overføringsverdi: Resultatene fra studien er viktig for å identifisere risikofaktorer for arbeidsrelaterte luftveisplager og astma, og bidra til bedre målrettet forebygging og behandling.

 

Regine Abrahamsen

Link fulltekst

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.