Association of respiratory symptoms and asthma with occupational exposures: findings from a population-based cross-sectional survey in Telemark, Norway - resymé

BMJ Open. 2017 Mar 22;7(3):e014018

Abrahamsen R, Fell AKM, Svendsen MV, Andersson E,Torén K, Henneberger, Kongerud J

Studien undersøkte forekomsten av og mulige årsaker til luftveisplager og astma blant voksne i Telemark. Prevalensen av lege-diagnostisert astma var 11.5 %. Yrkesgrupper med høy risiko for luftveisplager de siste 12 måneder var jordbruk/fiskeindustri og håndverk/handelsnæring. Individuell yrkeseksponering for melstøv var assosiert med økt risiko for piping (OR 3.2) og for å våkne med tungpust (OR 3.5), mens økt risiko for tungpust ble vist ved eksponeringer for diisocyanter (OR 2.9), sveiserrøyk (OR 3.2) og eksos (OR 1.4).

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Økt kunnskap om spesifikke yrker og yrkeseksponeringer med økt risiko for luftveisplager og astma.

Konsekvenser og overføringsverdi: Resultatene fra studien er viktig for å identifisere risikofaktorer for arbeidsrelaterte luftveisplager og astma, og bidra til bedre målrettet forebygging og behandling.

 

Regine Abrahamsen

Link fulltekst

Fant du det du lette etter?