Cecum intubation rate as quality indicator in clinical versus screening colonoscopy

Endosc Int Open. 2017 Jun;5(6):E489-E495

Hoff G, Holme Ø, Bretthauer M, Sandvei P, Darre-Næss O, Stallemo A, Wiig H, Høie O, Noraberg G, Moritz V, de Lange T 

Flere internasjonale retningslinjer har anbefalt minimumsstandarder for andel koloskopiundersøkelser som er fullstendige, dvs. at en har nådd helt fram til øverste enden (cecum) av tykktarmen ved undersøkelse med bøyelig tarmkikkert (koloskop). Noen setter minimumsstandarden til 90 % suksessrate i rutine klinikk og 95% ved screening. I denne artikkelen har vi satt spørsmålstegn ved grunnlaget for å velge en slik forskjell mellom rutine klinikk og screening. Vi har bruk datagrunnlag fra det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet og sett på mer enn 10.000 koloskopier utført av 35 leger som alle utførte koloskopier både i vanlig klinisk rutinearbeid og i screening.

Funnene viste at det er ingen grunn til å sette lavere krav til cecum intubasjonsrate i vanlig klinisk arbeid enn ved screening.

 

G. Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?