Changes in health related quality of life in older candidates waiting for kidney transplantation

Lønning K, Midtvedt K, Bernklev T, Brunborg C, Andersen MH, von der Lippe N, Reisaeter AV, Line PD, Hartmann A, Heldal K

Nephrology (Carlton). 2017 Jul 22

Nyretransplantasjon er etablert som den behandlingen som gir best overlevelse for pasienter med alvorlig nyresvikt, både unge og eldre. For eldre pasienter foreligger det imidlertid lite dokumentasjon på om også pasientenes livskvalitet forbedres etter transplantasjon. For å avklare dette har vi igangsatt en studie der alle pasienter over 65 år som er påmeldt til nyretransplantasjon inviteres til å følge ut standardiserte spørreskjemaer for vurdering av livskvalitet fra de meldes på til transplantasjon og inntil 5 år etter transplantasjonen. Totalt 289 pasienter er inkludert i studien.

I denne artikkelen beskriver vi hvordan pasientenes livskvalitet er ved påmeldingstidspunktet og sammenligner dette med den norske normalbefolkningen i samme alder. Vi beskriver også hvordan livskvaliteten utvikler seg mens pasienten står på venteliste og hvilke forhold som påvirker livskvaliteten. Mannlige pasienter hadde ved påmelding klart dårligere livskvalitet enn den mannlige normalbefolkningen, mens kvinnelige pasienter hadde like god livskvalitet som normalbefolkningen. Det viste seg også at livskvaliteten ble dårligere i ventetiden, og høy alder samt det å få dialysebehandling var forhold som påvirket livskvaliteten negativt.

Senere artikler fra denne studien vil beskrive hvordan livskvaliteten endres etter transplantasjonen i tillegg til at vi også vil beskrive pasientenes forventninger til transplantasjon i en egen artikkel som baserer seg på intervjuer med 15 pasienter.

Kristian Heldal

PubMed

Fant du det du lette etter?