Cooperation between geriatricians and general practitioners for improved pharmacotherapy in home-dwelling elderly people receiving polypharmacy

Trials. 2017 Apr 4;18(1):158 Romskaug R, Molden E, Straand J, Kersten H, Skovlund E, Pitkala KH, et al.

The COOP Study: study protocol for a cluster randomised controlled trial.

Lange legemiddellister og uhensiktsmessig legemiddelbruk er forbundet med mange negative helseeffekter. I denne studien ønsker man å undersøke om en samarbeidsmodell med geriater og fastleger fører til bedre helse for gamle, hjemmeboende pasienter som bruker mange legemidler.

I studien, som er beskrevet i detalj i denne artikkelen, får hver fastlege inkludere maksimalt 5 pasienter hver. Halvparten av fastlegene inngår i en gruppe som jobber etter samarbeidsmodellen og halvparten inngår i en kontrollgruppe. Totalt 100 pasienter inngår i hver gruppe. En sykepleier, som ikke kjenner til hvilken gruppe fastlegene og pasientene tilhører, spør pasientene om deres helse-relatert livskvalitet ved oppstart, etter 16 og 24 uker. I tillegg ønsker man å finne ut om samarbeidsmodellen medfører at pasientene får bedre motorisk og kognitivt funksjonsnivå, blir mer selvhjulpne, bruker færre helsetjenester, får bedre legemiddelbehandling og om familiene får mindre belastning.
Studien er omfattende, men dersom samarbeidsmodellen er effektiv, og fører til bedre helse hos pasientene, vil resultatene bli viktige i argumentasjonen for å innføre et bedre helsetjenestetilbud for eldre pasienter som har mange sykdommer og bruker mange legemidler samtidig.

Studien er godkjent av REK og registrert i ClinicalTrials.gov (NCT02379455) 

Hege Kersten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?