Effectiveness of flexible sigmoidoscopy screening in men and women and different age groups: pooled analysis of randomised trials - resymé

BMJ. -2017 Jan 13;356:i6673

Holme Ø, Schoen RE, Senore C, Segnan N, Hoff G,Løberg M, Bretthauer M, Adami H-O,Kalager M

​14. januar 2017 ble det publisert en artikkel om tarmkreftscreening i USA, Italia og Norge. Det ble benyttet såkalt sigmoidoskopiscreening, dvs. en 'kikkert'-undersøkelse av nederste ca. 50 cm av tykktarmen.

Metoden kan oppdage og fjerne mulige forstadier til tarmkreft (polypper i tarmen) for å hindre utvikling av kreft og den kan oppdage kreft på et tidligstadium, dvs. før det er blitt symptomer som fører til at pasienten kontakter lege.

Etter 12 års oppfølging var forekomsten av kreft redusert med 24% for menn og 17 % for kvinner. Død grunnet tarmkreft var redusert med 33 % for menn og 18 % for kvinner. Denne lavere gevinsten for kvinner var spesielt tydelig for aldergruppen over 60 år hvor kvinner ikke synes å ha noen nytte av sigmoidoskopiscreening.

Tilsvarende kjønnsforskjeller er vist i andre studier på screening for usynlig blod i avføringen. Selv om sigmoidoskopiscreening er den dokumentert beste screeningmetoden med dokumentert nytteverdi så langt, så er det klart at vi er langt ifra å ha den ideelle screeningmetoden - spesielt for kvinner. Det understreker behovet for forskning innenfor rammene av et nasjonalt screeningprogram for å utvikle og forbedre screeningtilbudet.

                                                  G. Hoff 

                                              Link fulltekst

Fant du det du lette etter?